Krajowe seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

W dniach 7-8 listopada 2023 roku w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem (RDLP Krosno) odbyło się Krajowe Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz zaproszeni goście z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL i firm zajmujących się technologiami związanymi z ochroną przeciwpożarową.

Fot. 1. Uczestnicy seminarium

Podczas seminarium pracownicy LOPL przedstawili następujące prezentacje :

  • Ogólnoeuropejska ocena zagrożenia pożarowego (Damian Czubak),
  • Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasu – wyzwania i możliwości (Mirosław Kwiatkowski),
  • Zasady ewidencji pożarów lasów (Łukasz Tyburski).

Drugiego dnia terenowego uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się m.in. z zasadami hodowli żubrów bieszczadzkich, zagadnieniem wypału węgla drzewnego z prezentacją retort oraz problemów społecznych związanych z wyludnieniem regionu Bieszczad.

Fot. 2. Sesja terenowa – prezentacja wypału węgla drzewnego

Zdjęcia: Łukasz Tyburski
Tekst: Damian Czubak

Translate »