O projekcie pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym” w 14. odcinku serii TVP Nauka „Polskie Parki Narodowe”

W 14. odcinku serii TVP Nauka „Polskie Parki Narodowe” pracownicy naukowi Instytutu Badawczego Leśnictwa (dr inż. Paweł Przybylski i dr hab. Szymon Jastrzębowski prof. IBL) opowiadają o wynikach prac badawczych jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Badania prowadzone w latach 2016 – 2021 na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zostały sfinansowane ze środków Lasów Państwowych (Fundusz Leśny). Za najważniejsze wyniki można przeprowadzonych badań można uznać dane dotyczące zmienności i różnorodności genetycznej najstarszych sosen kampinoskich wyróżniające je na tle innych populacji tego gatunku na terenie KPN oraz informacje o potencjale reprodukcyjnym starodrzewów sosnowych. Zdefiniowane zostały także zagrożenia utraty cennej puli genowej oraz sposoby ich zachowania. W tym celu założona została na terenie szkółki leśnej KPN w Julinku, plantacja zachowawcza sosny „kampinoskiej”.

Aktualnie naukowcy z IBL uczestniczą w projekcie naukowym pt. „Antropogeniczne przekształcenia środowiska Królestwa Kongresowego w kontekście procesów modernizacyjnych” finansowanym przez NCN, gdzie obszar Puszczy Kampinoskiej stanowi punkt odniesienia w stosunku do pozostałego obszaru „Kongresówki”.

Tekst: Szymon Jastrzębowski
Zdjęcie: arch. TVP Nauka

Translate »