Ogień lekarstwem dla wrzosowisk

W dniach 23-24 marca 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Przemków odbyły się zorganizowane przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu warsztaty, których celem było przygotowanie i nabycie umiejętności stosowania wypalania, jako metody czynnej ochrony wrzosowisk.

Kontrolowane użycie ognia jest prawnie dopuszczalne, ale praktycznie w kraju nie jest stosowane, ze względu na brak znajomości zasad i warunków jego wykonywania oraz jednoznacznie negatywne kojarzenie ognia w środowisku leśnym. Doświadczenia innych krajów oraz wyniki realizowanego w latach 2017-2019 zleconego przez DGLP projektu pt. „Opracowanie zasad ochrony obiektów chronionych oraz stosowania wypalania, jako metody czynnej ochrony przyrody” kontrolowane wypalanie jest skutecznym i tanim sposobem regeneracji i utrzymania ginących wrzosowisk, ponieważ  zachodzi proces sukcesji roślin drzewiastych lub przekształcanie się ich w zbiorowiska trawiaste o mniejszej wartości przyrodniczej.

Wypalanie wrzosowiska rozpoczynamy od punktu kotwiczącego pod wiatr

Do podkładania ognia służy wypalarka

Proces spalania jest pod stałą kontrolą, aby ogień nie przedostał się poza wypalaną powierzchnię

W dwudniowych warsztatach (których zaplanowano cztery edycje) obejmujących część teoretyczną i praktyczną w liczbie 14 godzin lekcyjnych, udział wzięło 15 osób z DGLP i siedmiu rdLP.
Słuchacze poznali postawy procesu spalania w środowisku leśnym, wypalanie w teorii i praktyce, planowanie i zasady organizacji wypalania, zasady bezpieczeństwa oraz obsługę i stosowanie sprzętu używanego do wypalania.
Drugiego dnia szkolenie odbywało się na zasadzie nauki przez działanie, polegającym na wypaleniu czterech powierzchni wrzosu o łącznej powierzchni około 2 ha.
Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności ze stosowania wypalania. Zajęcia prowadzili: dr inż. Ewa Zin, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski i dr hab. Ryszard Szczygieł.

Wypalanie musi być intensywne, żeby odsłonić glebę, co umożliwi odnowienie się wrzosu z nasion

Dla zabezpieczenia wypalania w pogotowiu był także samolot gaśniczy Dromader

Dużą pomoc w przygotowaniu warsztatów i ich przeprowadzeniu okazało Nadleśnictwo Przemków z Panem Nadleśniczym Adamem Chlebowskim i jego zastępcą Jarosławem Cierpiałem, za co składamy wyrazy podziękowania.

opr. Ryszard Szczygieł
fot. Kacper Borkowski

Translate »