Projekty Life+ ForBioSensing i REMBIOFOR na Summer School oraz konferencji EARSeL w Krakowie

W dniach 15-16 września 2016 r. odbyła się konferencja pt. „3rd Workshop Special Interest Group on Forestry” pod hasłem „Breaking dimensions and resolutions of forest remote sensing data”.
Poprzedziło ją spotkanie młodych naukowców (Young Scientist Days on Forestry) wraz ze Szkołą Letnią (12-14 września), skierowane do studentów zainteresowanych technologią geoinformatyczną. Całe wydarzenie zorganizowano pod patronatem European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL). W wydarzeniach uczestniczyli również członkowie projektów Life+ ForBioSensing oraz REMBIOFOR.
zdjęcie

Warsztaty z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego

Podczas pierwszego dnia Szkoły Letniej przeprowadzone zostały warsztaty z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego (TLS) przez dr. inż. Bartłomieja Kraszewskiego oraz dr. inż. Grzegorza Zajączkowskiego. Również pierwszego dnia mgr Aneta Modzelewska wraz z mgr Martyną Wietecha współprowadziły warsztaty dotyczące metodyki wykonywania i opracowywania naziemnych pomiarów hiperspektralnych.

zdjęcie

Warsztaty z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego

W dniu trzecim kierownik projektu, dr inż. Krzysztof Stereńczak, wraz z dr. inż. Bartłomiejem Kraszewskim oraz inż. Rafałem Sadkowskim poprowadzili warsztaty z zakresu wykorzystania możliwości języka R do przetwarzania danych ze skanowania laserowego pochodzącego z bezzałogowego statku powietrznego.

Dr inż. Krzysztof Stereńczak

Dr inż. Krzysztof Stereńczak podczas wystąpienia na konferencji

W trakcie konferencji dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr. inż. Krzysztofa Stereńczaka na temat pierwszych wyników badań projektu ForBioSensing. Podczas wystąpienia zaprezentowany został poster pt. “Mapping of standing dead trees with use of various remote sensing data for bark beetle management in Białowieża Forests”, opracowany przez dr. inż. Krzysztofa Stereńczaka, dr. inż. Bartłomieja Kraszewskiego, mgr inż. Żanetę Piasecką, mgr inż. Małgorzatę Białczak, mgr Anetę Modzelewską, mgr inż. Miłosza Mielcarka oraz inż. Rafała Sadkowskiego.

zdjęcie

Dr inż. Krzysztof Stereńczak, dr inż. Bartłomiej Kraszewski oraz mgr Aneta Modzelewska przy posterze

Wystąpienie mgr Martyny Wietecha, omawiające pierwsze wyniki badań projektu REMBIOFOR, również spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wystąpienie zostało poparte posterem pt. „Tree species classification in temperate forests using airbone hyperspectral data”, opracowanym przez dr. inż. Krzysztofa Stereńczaka oraz mgr Martynę Wietecha.

zdjęcie

Dr inż. Krzysztof Stereńczak i mgr Martyna Wietecha przy posterze

Wydarzenie to zgromadziło wielu zagranicznych i krajowych specjalistów z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, którzy poruszyli m.in. zagadnienia z zakresu stosowania technik pomiaru 2D/3D (m.in. LiDAR), automatycznej klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych, nowych źródeł zobrazowań satelitarnych, baz danych przestrzennych.

Opracowanie: mgr Olga Jasińska

Zdjęcia: inż. Rafał Sadkowski i dr inż. Bartłomiej Kraszewski

Translate »