Seminarium pt. „Monitoring siedlisk przyrodniczych w Polsce – wyniki, zagadnienia metodyczne, kierunki rozwoju”

Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu pt.: „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w roku 2021”
Translate »