Warsztaty z zakresu stosowania kontrolowanego wypalania, jako czynnej metody ochrony przyrody

W dniu 22.02.2023 w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się warsztaty (część teoretyczna) z zakresu stosowania kontrolowanego wypalania, jako czynnej metody ochrony przyrody, którą od kilku lat z powodzeniem stosujemy na wrzosowiskach

Kontrolowane użycie ognia, mającego charakter ochrony czynnej jest prawnie dopuszczalne, ale praktycznie w Polsce niestosowane, ze względu na brak znajomości zasad i warunków jego wykonywania oraz jednoznaczne kojarzenie ognia w środowisku leśnym tylko w negatywnym znaczeniu.
Natomiast jak pokazują doświadczenia innych krajów oraz wyniki krajowych badań prowadzonych w ekosystemach tolerujących ogień (wrzosowiska), kontrolowane wypalanie jest skuteczną i tanią metodą regeneracji i utrzymania ginących sukcesywnie wrzosowisk, wskutek przekształcania się ich w drzewostany lub zbiorowiska trawiaste o mniejszej wartości przyrodniczej.

Dr hab. Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz uczestnicy warsztatów

Zakres szkolenia obejmował:

  1. Podstawy procesu spalania w środowisku leśnym
  2. Wypalanie w teorii i praktyce
  3. Planowanie i zasady organizacji wypalania
  4. Zasady bezpieczeństwa
  5. Obsługa i stosowanie sprzętu używanego przy wypalaniu.

Prelegentami byli dr hab. Ryszard Szczygieł, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL oraz dr inż. Ewa Zin z Zakładu Lasów Naturalnych IBL.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele z 14 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 46 osób.

Wykład mgr inż. Mirosława Kwiatkowskiego z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Część praktyczna warsztatów jest przewidziana do realizacji na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku m.in. na terenie wrzosowisk znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Przemków, gdzie pierwsze działania z tego zakresu wykonano w 2015 r. i realizowano również w 2019 i 2022 r. Aktualnie trwają starania, aby kontrolowane wypalanie wrzosowisk można było przeprowadzić na terenie innych wrzosowisk na terenie kraju, w tym także na terenie poligonu wojskowego w Orzyszu.

Tekst: Ryszard Szczygieł, Łukasz Tyburski
Foto: Łukasz Tyburski

 

Translate »