Katalogi on-line

Informacje o zbiorach Biblioteki IBL są udostępniane za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego BazLas.

Zintegrowany system biblioteczny BazLas

W skład którego wchodzą:

  • Katalog książek Biblioteki w Sękocinie Starym,
  • Katalog książek Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży,
  • Baza prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
  • Baza zawartości czasopism zawierająca opisy bibliograficzne wybranych artykułów z wydawnictw ciągłych, które posiada Biblioteka IBL,
  • Baza prac publikacji pracowników IBL.

Biblioteka IBL posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach Centrum Otwartej Nauki.

Dostęp do wyżej wymienionych zasobów możliwy jest z komputerów znajdujących się na terenie Instytutu.
Wszystkich zainteresowanych użytkowników zachęcamy do korzystania z udostępnionych zbiorów on-line.

Translate »