O Bibliotece IBL

Biblioteka Instytutu Badawczego Leśnictwa powstała na przełomie 1933 i 1934 roku. Jako placówka naukowa o charakterze publicznym gromadzi publikacje z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych.

Największy w kraju zbiór prac naukowych o tematyce leśnej obejmuje 50 tysięcy woluminów książek oraz 1700 tytułów czasopism. W księgozbiorze tym znajdują się cenne i rzadkie druki. Wśród nich komplet „Sylwana” wraz z pierwszym numerem z 1820 roku. Najstarszym drukiem w zbiorach Biblioteki jest książka z 1732 r. „Sylvicultura oeconomica, oder hausswirtliche nachricht und Naturmassige Anweisung zur Wilden, Baum, Zucht”, której autorem jest Hans Carl von Carlowitz.

Głównym zadaniem Biblioteki jest obsługa pracowników własnej placówki. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelni mają wszyscy zainteresowani. Czytelnikami zewnętrznymi są głównie studenci i przedstawiciele innych jednostek naukowych. Biblioteka przeprowadza także kwerendy i wykonuje kopie artykułów z czasopism zamawianych drogą elektroniczną.

Informacje o zbiorach Biblioteki udostępnione są za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego BazLas, który zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych, katalog książek, opisy prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz dane o publikacjach pracowników IBL. Bazy danych tworzone są od 1989 r. i zawierają ogółem około 150 tysięcy rekordów. Zgodnie z tendencjami w polskim i światowym bibliotekarstwie we własnej pracowni digitalizacyjnej prowadzone są prace związane z cyfryzacją zbiorów.

Translate »