Udostępnianie zbiorów

Biblioteka IBL udostępnia swoje zbiory w czytelni w dni powszednie w godz. 8-15

Ze zbiorów można korzystać wyłącznie na miejscu, a w przypadku dokumentacji naukowo-badawczych − po uzyskaniu zgody Dyrektora IBL.

Regulamin Bibliteki IBL

Określający zasady i warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Translate »