Praktyki studenckie i staż zawodowy w bibliotece IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – dział Informacji Naukowej i Promocji przyjmie na praktyki studenckie lub staż zawodowy w bibliotece IBL studentów oraz absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Więcej informacji można uzyskać u kierownika Informacji Naukowej i Promocji,

  • Pani dr inż. Joanny Szewczykiewicz:
    J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl
    tel. 22 7150 612
  • i w Bibliotece u Pani mgr Ewy Lewandowskiej:
    E.Lewandowska@ibles.waw.pl
    tel. 22 7150 619
Translate »