Cennik

Cennik wynajmu sal Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego

Instytut Badawczy Leśnictwa,
Sękocin Stary ul. Braci Leśnej nr 3,
05-090 Raszyn

CKW umożliwia organizację wydarzeń w następujących standardowych wariantach wykorzystania sal CKW (ceny netto).

 

Wariant 1

SALA „A” (do 450 osób w ustawieniu teatralnym).
Duża konferencja.

Sala A
miejsce wydarzenia

Foyer
miejsce bufetu

Sala B
miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych)

Cena
7000 zł/8 godzin (600 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 2

SALA „A” (do 300 osób w ustawieniu teatralnym).
Konferencja z sesją posterową lub wystawą.

Sala A
zmniejszona ścianką mobilną

Wydzielona powierzchnia na wystawę lub sesję posterową (podesty wystawowe, miękkie siedziska).

Foyer
miejsce bufetu

Sala B
miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych)

Cena
8000 zł/8 godzin (700 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 3

SALA „A” (do 100 osób w ustawieniu teatralnym).
Mała konferencja.

Sala A
zmniejszona ścianką mobilną

Sala B
miejsce bufetu i spożywania posiłków

Cena
3500 zł/8 godzin (300 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 4

SALA „A” (do 50 osób wersja korona).
Seminarium.


Sala A
miejsce wydarzenia

Foyer
miejsce bufetu

Sala B
miejsce spożywania posiłków (40 stolików koktajlowych)

Cena
5000 zł/8 godzin (400 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 5

SALA „B” (do 200 osób w ustawieniu teatralnym i 150 ze stołami).
Konferencja.

Sala A

miejsce wydarzenia

Foyer
jako miejsce bufetu szwedzkiego oraz organizacji przerwy na kawę i lunch

Cena
5000 zł/8 godzin (400 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 6

SALA A+B (do 650 osób w ustawieniu teatralnym).
Duża konferencja z pełną łącznością między salami.
Duża sala jako główne miejsce wydarzenia.

Sala A+B

miejsce wydarzenia

Budynek B IBL
jako miejsce przerwy na kawę oraz lunch

Cena
9000 zł/8 godzin (800 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Wariant 7

„MAŁA SALA” (do 30 osób w ustawieniu teatralnym).
Mała sala wykładowo-szkoleniowo-seminaryjna.

Mała sala
miejsce wydarzenia

Mała sala/Hol
miejsce bufetu i spożywania posiłków

Cena
2000 zł/8 godzin (150 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

Instytut w zakresie uzgodnionym z Najemcą zapewnia obsługę techniczną wydarzenia (komputer, mikrofony, rzutnik, nagłośnienie, wskaźniki) oraz personel pomocniczy (obsługa w szatni). Dla organizatorów oraz gości wydarzenia CKW zapewnia:

dostęp do sieci Wi–Fi dla gości
możliwość korzystania z komputera, drukarki, ksero, skanerów
bezpłatne miejsca postojowe dla uczestników
stanowisko ładowania telefonów i laptopów
dostępne profesjonalne zaplecze kateringowe

Dodatkowe usługi (zakres, jakość oraz ceny do ustalenia z Wynajmującym):

serwis kawowy
lunch
ognisko/grill
transport uczestników
przygotowanie materiałów drukowanych (konferencyjnych, promocyjnych, aranżacja wnętrz)

Sale konferencyjne w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL znajdują się na parterze.

W przypadku wynajmu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub jednostki nadzorowane i podległe temu Ministerstwu, jak również jednostki naukowe (uczelnie i instytuty) istnieje możliwość uzyskania 20% bonifikaty w kosztach wynajmu sal.

Przyjęte ceny mogą podlegać negocjacji ze względu na modyfikacje wariantów wynajmu sal CKW przedstawionych w cenniku lub wynajmu dłuższego niż jeden dzień (8 godzin), jednak nie więcej niż o 20% od cen ustalonych w niniejszym cenniku.

Przyjęte ceny mogą podlegać negocjacji ze względu na modyfikacje wariantów wynajmu sal CKW przedstawionych
w cenniku lub wynajmu dłuższego niż trzy dni (8 godzin), jednak nie więcej niż o 50% od cen ustalonych w niniejszym cenniku.

Inne sale

Cena: 4000 zł / 8 godzin

(200 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

1500 zł / 8 godzin

(100 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina)

1000 zł / 8 godzin

(80 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

Translate »