Historia

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym serdecznie zaprasza do korzystania z uruchomionego w 2017 r. Centrum Konferencyjno–Wystawienniczego (CKW). Centrum to doskonałe miejsce do organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, targów jak również małych kongresów i wystaw.

O Instytucie Badawczym Leśnictwa

Instytut Badawczy Leśnictwa istnieje od 1930 r. Nadzór nad IBL sprawuje Minister Klimatu i Środowiska. Instytut prowadzi badania poświęcone procesom zachodzącym w ekosystemach leśnych oraz powiązaniom lasów ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych i krajowych spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz konferencji, a także prowadzi edukację przyrodniczo-leśną dzieci i młodzieży w Izbie Edukacji Leśnej.

Od Stacji Produkcji Doświadczalnej do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczgo

CKW posiada interesującą historię. Projekt hali laboratoryjno-warsztatowej zwanej Stacją Produkcji Doświadczalnej powstał w 1963 r., budowę ukończono na początku lat 70. Stacja Produkcji Doświadczalnej IBL funkcjonowała do końca lat 90 XX w. W obiekcie prowadzono badania i prace dotyczące technologii i budowy maszyn oraz urządzeń dla leśnictwa. Składał się on z działów: mechanicznego, montażowego, laboratorium maszyn i ciągników. Był wyposażony w suwnicę o nośności 3 ton, która została zachowana w Centrum i jest świadectwem dawnej świetności obecnego CKW jako obiektu naukowo–doświadczalnego. Po zakończeniu działalności badawczo-rozwojowej w obecnym CKW funkcjonowało studio filmowe, w którym powstawały odcinki serialu „Na dobre i na złe”.

Translate »