Adam Kaliszewski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05–090 Raszyn
Fax +48 22 7153837, tel. +48 22 7150678, e-mail: A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Adam Kaliszewski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wspieraniu działalności Lasów Państwowych na tle dofinansowania z budżetu państwa

The role of the National fund for Environmental Protection and Water Management in supporting the State Forests activities in relation to co-financing from the state budget

Autorzy: Kaliszewski A.

Instrumenty zapewnienia właściwej podaży dóbr publicznych – przegląd wybranych zagadnień na przykładzie ochrony przyrody w lasach

Policy instruments for provision of public goods – review of selected topics based on an example of forest conservation

Autorzy: Kaliszewski A.

Finansowanie ochrony przyrody z budżetu państwa w lasach państwowych w Polsce i w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza

Public financing of nature conservation from the state budget in Polish forests compared with other selected European countries

Autorzy: Kaliszewski A.

Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Problems implementing the „National Program for Expanding of Forest Cover" following Poland's accession to the European Union

Autorzy: Kaliszewski A.

Stan i problemy zagospodarowania lasów w miastach województwa mazowieckiego

The current state of forest management in cities and associated problems in the Mazowieckie Province

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Alternatywne koszty ustanowienia rezerwatów przyrody w lasach na przykładzie wybranych nadleśnictw województwa mazowieckiego

Opportunity costs of establishing nature reserves in selected forest districts of the Mazowieckie Province

Autorzy: Kaliszewski A., Młynarski W.

Translate »