Instrumenty zapewnienia właściwej podaży dóbr publicznych – przegląd wybranych zagadnień na przykładzie ochrony przyrody w lasach

Policy instruments for provision of public goods – review of selected topics based on an example of forest conservation

Autorzy

  • Adam Kaliszewski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
    ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05–090 Raszyn
    Fax +48 22 7153837, tel. +48 22 7150678, e-mail: A.Kaliszewski@ibles.waw.pl

Abstrakt

The four main categories of measures taken by the state for the provision of public goods are illustrated using the example of forest conservation. These categories are: legal regulations, direct provision by the government, subsidies and fiscal policy, and an institutional framework for creating markets for public goods. Numerous practical examples are given for each category. The article concludes that optimal forest conservation policy needs to be based on a mix of different instruments and institutional arrangements.

DOI 10.2478/v10111-011-0027-4
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (3): 273–283
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Review article
Original title
Instrumenty zapewnienia właściwej podaży dóbr publicznych – przegląd wybranych zagadnień na przykładzie ochrony przyrody w lasach
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date September, 2011

in Polish:

Translate »