Wojciech Młynarski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pracownik IBL Wojciech Młynarski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Edukacja przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Rudnik

Nature and forest education in the Rudnik Forest District

Autorzy: Młynarski W.

Wybrane cechy gospodarki leśnej w Polsce na tle krajów europejskich

Selected parameters of forest management in Poland against the background of European forests

Autorzy: Zając S., Lotz D., Młynarski W.

Stan i problemy zagospodarowania lasów w miastach województwa mazowieckiego

The current state of forest management in cities and associated problems in the Mazowieckie Province

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Alternatywne koszty ustanowienia rezerwatów przyrody w lasach na przykładzie wybranych nadleśnictw województwa mazowieckiego

Opportunity costs of establishing nature reserves in selected forest districts of the Mazowieckie Province

Autorzy: Kaliszewski A., Młynarski W.

Translate »