Iwona Gottfried

Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Behawioralnej, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy

Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Autorzy: Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.

Translate »