Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy

Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Autorzy

  • Alek Rachwald Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  • Iwona Gottfried Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Behawioralnej, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław;
  • Katarzyna Tołkacz Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Zoologii, Zakład Parazytologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Abstrakt

The Western Barbastelle, Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae, Schreber, 1774), was observed to inhabit „crevice” bat boxes very late in the year. In November 2016, on two out of the three study areas, a small number of Western Barbastelle specimens, five individuals and one individual, respectively, were observed to inhabit bat boxes at night temperatures below zero and snow cover. The occurrence of this species in summer-type hiding places during winter weather conditions has not been reported previously for Poland.

DOI DOI: 10.1515/frp-2017-0037
Source Leśne Prace Badawcze, 2017, 78 (4): 333–336
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Doniesienie naukowe
Original title
Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2017, December

in Polish:

in English:

Translate »