Katarzyna Tołkacz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Zoologii, Zakład Parazytologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy

Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Autorzy: Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.

Skład pokarmu wilka Canis lupus L. w Wigierskim Parku Narodowym

Composition of the wolf's Canis lupus L. diet in the Wigry National Park

Autorzy: Mysłajek R., Nowak S., Romański M., Tołkacz K.

Translate »