dr Iwona Szyp-Borowska

Telefon

+48 22 7150 481

E-mail

I.Szyp@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 103

Profil Autora Iwona Szyp-Borowska
ORCID
Profile społecznościowe

       

2000
Uniwersytet w Padwie, Università degli studi di Padova.

1996
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

2001
Uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

  • Genetyka populacyjna drzew leśnych (sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego)
  • Biologia molekularna
  • Markery DNA (RAPD, AFLP)
  • Mapowanie loci cech ilościowych (QTL)

Opieka nad organizacją i wykonaniem badań do prac magisterskich

2001
Wykorzystanie metody differentia display w badaniach nad fotoperiodyczną indukcją kwitnienia Pharbitis nil. UMK, Toruń.
1999
Wykorzystanie tkanki kalusowej i zawiesin komórkowych w badaniach nad molekularnymi podstawami fotoperiodycznej indukcji kwitnienia. UMK, Toruń.

Translate »