Izabela Puk

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;
Nadleśnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce

Variability of wych elm Ulmus glabra Huds. characteristics growing on an ex situ conservative plantation in the Oleszyce Forest District

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Puk I.

Translate »