Justyna Gutkowska

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka;
Tel. +48 85 537 593 270, e-mail: just60@onet.eu

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie

Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Autorzy: Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.

Translate »