Miłosz Tkaczyk

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pracownik IBL Miłosz Tkaczyk
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Określanie wieku młodych brzóz Betula pendula Roth rosnących na gruntach porolnych

Determining the age of young silver birch (Betula pendula Roth) trees growing on former agricultural

Autorzy: Tkaczyk M., Tomusiak R.

Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie

Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Autorzy: Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.

Translate »