Krzysztof Czarnocki

Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, adres kontaktowy autora: Laski, ul. Brzozowa 21, 05-080 Izabelin

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku

Breeding avifauna of mature forest stands in the Borki Forest and its dynamics at the turn of the 21st century

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K., Ukalska J.

Awifauna lęgowa wnętrza i obrzeża lasu w Puszczy Boreckiej

Breeding avifauna of the forest interior and forest edge in the Borki Forest

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K.

Translate »