Leszek Bartkowicz

Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków; fax: 012 633 6245,
e-mail: rlpach@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa, struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Dolina Łopusznej” (Gorczański Park Narodowy)

Structure and dynamics of stands of a primeval character in the ‘Dolina Łopusznej' nature reserve (Gorce National Park)

Autorzy: Jaworski A., Kołodziej Z., Łapka M., Bartkowicz L.

Potencjalne konsekwencje hodowlane spontanicznego różnicowania struktury w drzewostanach „borowego” kompleksu Puszczy Niepołomickiej

Potential silvicultural consequences of spontaneous structure differentiating in the coniferous stands of the Niepołomice Primeval Forest

Autorzy: Bartkowicz L.

Translate »