Mariusz Łapka

Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu, al. 29-Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa, struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w rezerwacie „Dolina Łopusznej” (Gorczański Park Narodowy)

Structure and dynamics of stands of a primeval character in the ‘Dolina Łopusznej' nature reserve (Gorce National Park)

Autorzy: Jaworski A., Kołodziej Z., Łapka M., Bartkowicz L.

Translate »