Łukasz Kwaśny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nowe stanowiska derenia rozłogowego Cornus sericea L. w otulinie rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska w Warszawie

New localities of Cornus sericea L. in the buffer zone of the Skarpa Ursynowska nature reserve in Warsaw

Autorzy: Zaniewska E., Kwaśny Ł.

Translate »