Leszek Bolibok

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
Tel. +48 22 5938106, e-mail: leszek_bolibok@sggw.pl

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stosowanie funkcji Ripleya do badania anizotropicznych rozmieszczeń drzew

The use of Ripley's function for investigations of anisotropic spatial patterns of trees

Autorzy: Bolibok L.

Parametry wzrostu polskich pochodzeń modrzewia w wieku 40 lat na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

The growth parameters of larch species of Polish origins aged at 40 years on the experimental plot in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Bolibok L.

Metoda Monte Carlo w badaniu istotności wyników funkcji Ripleya, czyli jak się ustrzec fałszywego stwierdzenia nielosowości struktury przestrzennej drzewostanu

The use of Monte Carlo method in significance tests of Ripley's function outcome or how to avoid false discovery of nonrandom spatial structure of tree stand

Autorzy: Bolibok L.

Sprzęt i ekspozycja zdjęć w fotografii hemisferycznej w badaniach leśnych

Equipment and photo exposure in hemispherical photography in forest research

Autorzy: Bolibok L.

Zastosowanie zdjęć hemisferycznych do opisu struktury warstwy koron i modelowania warunków świetlnych pod okapem drzewostanów

The use of hemispherical photographs for canopy description and light condition modeling in tree stands

Autorzy: Bolibok L.

Południkowa zmienność warunków radiacyjnych w obrębie gniazd na terenie Polski – wyniki modelowania

Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland – the modelling perspective

Autorzy: Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Szeligowski H.

Ocena długodystansowego rozsiewu rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Assessment of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) long distance dispersal on the internal waste heap of the Bełchatów lignite mine

Autorzy: Bolibok L., Kubiak M., Michalski S.

Translate »