Michał Brach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Polska

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Południkowa zmienność warunków radiacyjnych w obrębie gniazd na terenie Polski – wyniki modelowania

Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland – the modelling perspective

Autorzy: Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Szeligowski H.

Translate »