Maria Gozdalik

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych
Sękocin, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność pyłku i nasion sosny zwyczajnej z różnych stref zagrożenia przez emisje przemysłowe

Vitality of pollen and seeds of scotch pine from different zones of industrial pollution

Autorzy: Gozdalik M., Załęski A., Kantorowicz W.

Translate »