Żywotność pyłku i nasion sosny zwyczajnej z różnych stref zagrożenia przez emisje przemysłowe

Vitality of pollen and seeds of scotch pine from different zones of industrial pollution

Autorzy

  • Maria Gozdalik Instytut Badawczy Leśnictwa
    Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych
    Sękocin, 05-090 Raszyn
  • Andrzej Załęski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland
  • Władysław Kantorowicz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Abstrakt

On 4 experimental plots, chosen in the regions with different concentration of industrial emissions, the vitality of pollen, seed yield and vitality of Scotch pine, were evaluated in the years 1998-93.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »