Władysław Kantorowicz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Żywotność pyłku i nasion sosny zwyczajnej z różnych stref zagrożenia przez emisje przemysłowe

Vitality of pollen and seeds of scotch pine from different zones of industrial pollution

Autorzy: Gozdalik M., Załęski A., Kantorowicz W.

Wzrost wybranych gatunków drzew leśnych w uprawach plantacyjnych w różnych warunkach siedliskowych

Growth of chosen forest tree species in plantation culture in different site conditions

Autorzy: Załęski A., Kantorowicz W.

Wpływ temperatury w pierwszym 5-letnim okresie przechowywania na żywotność nasion świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] z różnych drzew

Effect of first 5-years storage temperature on vitality of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] seeds from different trees

Autorzy: Kantorowicz W.

Translate »