Marta Siebyła

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland

Pracownik IBL Marta Siebyła
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Filtry piaskowe jako element zintegrowanej ochrony materiału rozmnożeniowego w szkółkach leśnych

Slow Sand Filters as a part of integrated protection of seedlings against disease in forest nurseries

Autorzy: Oszako T., Kubiak K., Siebyła M., Nowakowska J.

Translate »