Michał Orzechowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa;
Tel. +48 22 5938202, e-mail: michal.orzechowski@wl.sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w zależności od temperatury

Temperature dependence of sound wave propagation in as a diagnostic tools for healthy and rotten black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) tree trunks

Autorzy: Orzechowski M., Budniak P.

Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w rezerwacie Jesionowe Góry

Dying of ash (Fraxinus excelsior L.) in the Jesionowe Góry Nature Reserve

Autorzy: Orzechowski M., Kacprzak J., Kędziora W.

Translate »