Prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w zależności od temperatury

Temperature dependence of sound wave propagation in as a diagnostic tools for healthy and rotten black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) tree trunks

Autorzy

  • Michał Orzechowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa;
    Tel. +48 22 5938202, e-mail: michal.orzechowski@wl.sggw.pl
  • Piotr Budniak Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Abstrakt

The aim of this study was to determine how thermal conditions affect the speed of sound wave propagation, in trunks of living alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees. This method in practiced when diagnosing the presence of internal decay in standing trees. Field work was carried out four times at different temperatures (+13°C, +3°C, -7°C and -16°C) using an impulse hammer. There was a significant correlation between the thermal conditions and the speed of sound wave propagation. Therefore, temperature must be taken into account to correctly diagnose tree health and timber quality.

DOI 10.2478/frp-2013-0027
Source Leśne Prace Badawcze, 2013, 74 (4): 285–291.
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w zależności od temperatury
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2013, December

in Polish:

in English:

Translate »