Rafał Paluch

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża

Pracownik IBL Rafał Paluch
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zmian składu gatunkowego i fazy rozwojowej drzewostanu na roślinność runa w Białowieskim Parku Narodowym

Effects of species composition changes and stand development phase on the ground vegetation in the Białowieża Primeval Forest National Park

Autorzy: Paluch R.

Monitoring stanowisk granicznika płucnika (Lobaria pulmonaria L.) w lasach Nadleśnictwa Białowieża i zalecenia praktyczne dla jego ochrony

Monitoring of stands of lung lichen (Lobaria pulmonaria L.) in Białowieża Forest District forests and practical recommendations for its protection

Autorzy: Paluch R.

Przebudowa drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w Puszczy Białowieskiej

Stand conversion by means of natural succession in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Paluch R., Bielak K.

Tempo i kierunki zmian składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w wybranych zbiorowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej

Rate and direction of changes in tree species composition of natural stands in selected forest associations in the Białowieża Forest

Autorzy: Paluch R.

Ocena korytarzowej metody uprawy dębu (Quercus sp.) na przykładzie obiektów badawczych w nadleśnictwach Mircze i Kościan

Evaluation of the corridor method for oak (Quercus sp.) cultivation using research objects in the Mircze and Kościan Forest Districts as an example

Autorzy: Paluch R., Gil W.

Translate »