dr inż. Wojciech Młynarski

Telefon

+48 22 7150 675

E-mail

W.Mlynarski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Asystent

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 230

Profil Autora Wojciech Młynarski
ORCID
Profile społecznościowe

      

2007
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa, Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
2017
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa.

  • Ekonomiczna efektywność gospodarki Lasów Państwowych
  • Gospodarka finansowa Lasów Państwowych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dokumentacje naukowo-badawcze i ekspertyzy

Kocel J., Kwiecień R., Młynarski W., Mionskowski M., Lotz D.: Wskaźniki stopnia trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – korekta metodyki i aktualizacja ich wielkości. Dokumentacja IBL, 2010.

Klocek A., Zając S., Gołos P., Kaliszewski A., Sikora A., Młynarski W., Lotz D.: Zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej oraz próba wyceny odszkodowań z tytułu utraconych majątków leśnych. Dokumentacja IBL, 2009.

Kwiecień R., Kocel J., Młynarski W., Lotz D.: Kierunki zmian systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Lasach Państwowych. Dokumentacja IBL, 2009.

Kocel J., Kwiecień R., Młynarski W.: Ocena funkcjonowania zakładów Lasów Państwowych w warunkach gospodarki rynkowej. Dokumentacja IBL, 2009.

Translate »