dr hab. Zbigniew Borowski

Telefon

22 71 50 409
+48 603 580 881

E-mail

Z.Borowski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 206

Profil Autora Zbigniew Borowski
ORCID
Profile społecznościowe

     

2001–2002
Norwegia, Oslo University, Tromsø University, stypendium North Atlantic Treaty Organization postdoctoral fellowship „The influence of predation risk on habitat selection, dispersal and root vole population dynamics”.

1993
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
1999
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2012
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie – ekologii. Tytuł: Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni – na przykładzie nornika północnego (
Microtus oeconomus).

  • Ekologia drobnych ssaków
  • Ekologia behawioralna i ewolucyjna
  • Ekologia populacji
  • Relacje pomiędzy drapieżnikami i ich ofiarami
  • Rola, znaczenie i wpływ ssaków na ekosystemy leśne
Translate »