Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2020

Cena: 40 zł

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej
Opracowanie przedstawia problematykę zjawiska zamierania drzewostanów dębowych, znaczenie lęgniowców w procesie zamierania drzew, opisy i metody izolacji gatunków należących do rodzaju Phytophthora.

Redakcja Naukowa – Tomasz Oszako, Miłosz Tkaczyk

Translate »