Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży – Elżbieta Malzahn

Elżbieta Malzahn. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011, ISBN 978-83-87647-90-2, 132 ss. Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka, Supraśl, Żednia, Waliły, Bielsk, Nurzec, Rudka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011, ISBN 978-83-87647-90-2, 132 ss.

Publikacja jubileuszowa z okazji 80-lecia istnienia placówki, promująca niezwykle ważny dla światowego dziedzictwa przyrodniczego obszar Natura 2000 – Puszczę Białowieską. Przybliża czytelnikom początki ochrony przyrody w naszym kraju oraz najważniejsze wyniki badań naukowych prowadzonych w placówce Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży przez 80 lat. Jest to wydanie albumowe, zawierające wiele fotografii, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych, ukazujących wspaniałą przyrodę puszczańską. W książce wymienione są wszystkie osoby zawodowo związane z tą placówką i wykaz prac naukowych opublikowanych przez pracowników w latach 1930-2009.

Translate »