Katalog fauny Puszczy Białowieskiej – Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz

Red. Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz. Warszawa 2001, 404 s., ISBN 83-87647-22-5. Cena 54 PLN (brutto).

„Katalog fauny Puszczy Białowieskiej”, będący dziełem stu autorów, zawiera zestawienie wszystkich gatunków zwierząt znalezionych w Puszczy Białowieskiej (PB), zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej.

Katalog jest zaadresowany nie tylko do zoologów różnych specjalności, ale także do naukowców-przyrodników innych specjalności, dla których zaprezentowana syntetyczna informacja o faunie całej PB mogłaby być użyteczna. Uwzględniono w nim dane z piśmiennictwa oraz informacje oryginalne (na podstawie zbiorów muzealnych bądź badań własnych autorów Katalogu).

Translate »