Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej – E. Bernadzki

pod red. E. Bernadzkiego, Instytut Badawczy Leśnictwa – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2006, ISBN 83-89744-41-4, 83-87647-53-5, 464 ss.

Zamówienia należy składać na stronie internetowej http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/31/Cat/ksiazki_o_lesie/.,

Opracowania dotyczące lasów i leśnictwa w krajach Unii Europejskiej zawarte w książce zostały przygotowane na zamówienie Instytutu Badawczego Leśnictwa przez naukowców z poszczególnych krajów. Oprócz charakterystyki lasów w każdym kraju i wielkości produkcji poszczególne opracowania zawierają informacje na temat skali i form ochrony przyrody, struktury własnościowej, dostępności lasów, prawa leśnego i organizacji leśnictwa. Ze względu na duże zróżnicowanie warunków przyrodniczo-ekonomiczno-społecznych rozwiązania prawne i organizacyjne różnią się nawet w ramach jednego kraju, toteż w przypadku Niemiec i Belgii lasy i leśnictwo zostały opisane na poziomie poszczególnych landów i regionów. Dwa ostatnie rozdziały książki są spojrzeniem na leśnictwo z punktu widzenia polityki rolnej i środowiskowej Komisji Europejskiej.

Translate »