Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość

Materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2009 r., ISBN 978-83-87647-84-1, 232 ss.

Druk na żądanie WYCZERPANE.PL

Opracowanie zawiera materiały I Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych: I – Identyfikacja, znaczenie i problemy rozwoju ważniejszych funkcji gospodarki leśnej, II – Wielofunkcyjna gospodarka leśna w polityce leśnej oraz systemie zarządzania Lasami Państwowymi oraz III – Wielofunkcyjny las w wybranych dyscyplinach badań leśnych. Do wykładów dołączono syntetyczne podsumowanie dyskusji, które toczyły się po każdym bloku wykładów oraz główne wnioski wynikające z analizy poruszanych problemów.

Translate »