ŁOWIECTWO W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE LEŚNEJ

Materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2015 r., ISBN 978-83-62830-45-9, 275 ss.

Opracowanie zawiera materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Cena: 45 31,50 PLN (brutto)

Translate »