Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu wspomagająca organizację działań ratowniczych – Ryszard Szczygieł

Ryszard Szczygieł. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2009, ISBN 973-83-87647-77-3, 128 ss.

Cena 35,00 24,50 PLN (brutto).

Metoda zaproponowana przez autora jest połączeniem oceny zagrożenia pożarowego lasu z oceną ryzyka powstania pożaru. Metoda jest oparta na wpływie pogody na wilgotność ściółki sosnowej, ze względu na dominujący w Polsce udział drzewostanów sosnowych. W wyniku badań wybrano czynniki, które mogą być użyte do określania zagrożenia pożarowego drzewostanów, a mianowicie: temperatura powietrza, względna wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne i wilgotność ściółki. Ten ostatni czynnik jest czynnikiem mającym decydujący wpływ na ryzyko powstania pożaru.

Metoda oceny ryzyka powstania pożaru została przetestowana, a następnie wdrożona w Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dokładność prognozowania tą metodą jest lepsza niż metody dotychczas stosowanej. Jej wykorzystanie może pomóc zracjonalizować organizację i koszty ochrony przeciwpożarowej w lasach.

Translate »