Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku – Zbiorowa

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 380. Oprawa kartonowa.

Cena: 40,00 28,00 PLN (brutto).

Opracowanie zawiera materiały V Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych:

  1. Przedmiot i znaczenie planowania urządzeniowego w polityce leśnej państwa.
  2. Wzajemne oddziaływanie planów urządzenia lasu oraz planów i strategii kształtujących otoczenie gospodarki leśnej.
  3. Problemy i kierunki rozwoju metod zagospodarowania w planie urządzenia lasu.
  4. Wpływ zagrożeń na planowaną realizację funkcji lasu.
Translate »