Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu – Zbiorowa

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-32-9, ss. 411. Oprawa kartonowa.

Cena: 45,00 31,50 PLN (brutto)

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu

Publikacja zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-32-9, ss. 411. Oprawa kartonowa.

Opracowanie zawiera materiały VI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w następujących blokach tematycznych:

  1. Hodowla lasu w polityce leśnej,
  2. Ekologiczne aspekty hodowli lasu,
  3. Las jako przedmiot gospodarki,
  4. Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych w wielofunkcyjnej gospodarce leśnej,
  5. Odnowienia oraz pielęgnowanie i kształtowanie struktury lasu.
Translate »