Quo vadis forestry

Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r., Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-58-6, 614 ss. Nakład wyczerpany.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu referaty zawierają tezy i komentarze, analizy stanów oraz zakładane scenariusze zmian w zakresie polityki, gospodarki i badań leśnych, zgodnie z zakresami trzech sesji Konferencji. Taka wielowątkowość poglądów jest w pełni zrozumiała, gdyż złożony jest sam las i pełnione przezeń funkcje. Pewne hipotezy czy wątpliwości zaprezentowane przez Autorów pozostaną nadal nierozstrzygnięte. Celem Konferencji było bowiem nie tyle wypracowanie nowej strategii leśnictwa w Unii Europejskiej czy wskazanie jedynie słusznej drogi działania, lecz wspólne – przez naukę i praktykę leśną – zrozumienie zmieniającej się pozycji lasów i leśnictwa, zarówno w gospodarce narodowej, jak i w skali europejskiej.

W prezentowanych materiałach konferencji „Quo vadis, Forestry?” zawarto referaty zamawiane i referaty zgłoszone (w porządku alfabetycznym) w wersji nadesłanej przez Autorów (dołączając streszczenie w języku angielskim w przypadku referatów w języku polskim, i odwrotnie) oraz odtworzono przebieg dyskusji plenarnej.

Translate »