Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030 – Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2011. ISBN 978-83-62830-01-5, ss. 407. Druk na żądanie

Druk na żądanie WYCZERPANE.PL

Opracowanie zawiera materiały III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych:

  1. Strategie w polityce gospodarczej państwa,
  2. Produkcyjne aspekty strategii lasów,
  3. Ekonomiczno-organizacyjne i społeczne aspekty strategii leśnictwa.
Translate »