Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice” – synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych – Małgorzata Falencka-Jabłońska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-19-0, s. 304. Oprawa kartonowa.

Cena: 40,00 28,00 PLN (brutto).

W monografii przedstawiono tempo i kierunki zmian oraz dynamikę przekształceń ekosystemów leśnych będących pod presją przemysłu. Opracowanie to przedstawia procesy zachodzące zarówno w środowisku biotycznym, jak i abiotycznym, w ciągu minionego 40-lecia. Jego istotnym elementem jest synteza wyników wieloletnich interdyscyplinarnych badań. Elektrownia „Kozienice” stanowi w nich modelowy obiekt i wzorzec skutecznych technologii, stosowanych w ciągu czterech dekad, ograniczających negatywny wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze.

W pracy omówiono w szczególności: Puszczę Kozienicką (rys historyczny, charakterystykę przyrodniczą, fizjogeograficzną i geologiczną terenu), rolę Elektrowni „Kozienice” w przemianach środowiska przyrodniczego, zmiany struktury i dynamiki roślinności leśnej jako reakcji na kumulację imisji przemysłowych oraz monitoring środowiska leśnego i jego wskaźniki.

Translate »