Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r. – Wskazówki dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Co najmniej jeden autor każdej prezentacji powinien być zarejestrowany i obecny na Konferencji (z wniesioną opłatą rejestracyjną), inaczej prezentacja nie będzie przyjęta.

Termin przyjmowania streszczeń – 30 września 2022 r.

Autorzy streszczenia ponoszą odpowiedzialność za wszystkie sprawy związane z własnością intelektualną dotyczącą informacji zawartych w streszczeniu. Książeczka zawierająca wszystkie streszczenia będzie przygotowana w postaci pliku .pdf i dostępna na stronie internetowej w dniu 13 października 2022. Czynimy starania, aby każdy zarejestrowany uczestnik Konferencji otrzymał komplet wydrukowanych materiałów.

Organizatorzy pozostawiają sobie prawo odrzucenia referatów niezgodnych z tematyką konferencji oraz tekstów streszczeń przesłanych nie poprzez formularz.

 

Streszczenia należy zamieszczać wyłącznie poprzez formularz znajdujący się pod poniższym linkiem: Abstrakt

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Kontakt


Sekretariat Konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 53 821
DANUTA SMYKLIŃSKA – 022 71 50 501
E-mail: 2022KAPOL@gmail.com

Sekretariat Konferencji w miejscu obrad

MAŁGORZATA LISSY – Instytut Badawczy Leśnictwa

Translate »